Wat wij doen

Het vinden van passende zorg en ondersteuning is niet altijd makkelijk, we horen vaak van onze cliënten dat ze zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, vastlopen om zaken geregeld te krijgen of de weg kwijtraken in het oerwoud aan wet- en regelgeving.

Cliënt & Co wil de zoektocht naar passende zorg én het inregelen ervan eenvoudiger maken voor jou en jouw organisatie. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen die aansluiten op jouw situatie.

Van eenvoudige zorgvragen tot complexe vraagstukken: als ervaren cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars hebben wij op vrijwel iedere (zorg)vraag een duidelijk antwoord. Cliënt & Co luistert goed naar jou wensen, pakt aan, biedt direct hulp, is professioneel, accuraat, verbind en gaat ingewikkelde zorgvragen niet uit de weg.

Wij hebben veel kennis van de wet- en regelgeving, zijn gewend om af te stemmen met partijen en houden ons dagelijks bezig met het organiseren van passende zorg en ondersteuning. Daarin staan we niet alleen. Dankzij goede samenwerkingen en een uitgebreid netwerk schakelen wij snel met alle relevante partijen in de regio.

Onze experts hebben veel ervaring en informatie over wat er kan en mag. Professioneel en met een helder advies zetten wij onze kennis en expertise graag in voor jou of je organisatie. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!

Cliënt-ondersteuning

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Die helpt om je vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning in kaart te brengen en je op weg helpt? Iemand die naar jou en je naasten luistert? En die ook mee kan gaan naar gesprekken?

De cliëntondersteuners van Cliënt & Co zijn onafhankelijk, beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en weten als geen ander de weg hier naartoe. Er wordt goed geluisterd naar jouw wensen, wij geven de mogelijkheden en onmogelijkheden aan en bespreken waar en bij wie je zorg of ondersteuning kunt krijgen. Zelf verlenen wij geen zorg of begeleiding, wij staan los van zorgorganisaties waardoor onze onafhankelijkheid is geborgd.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid en is bedoeld dat iedereen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in de samenleving. Zo hou je regie over je eigen leven en zorg.

Je kunt terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente als je hulp en advies nodig hebt op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Iedere gemeente heeft cliëntondersteuning op haar eigen manier ingericht.

Wij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning WMO aan inwoners van de gemeenten Meppel, Nijkerk, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. 

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Heb je een Wet Langdurige Zorg (Wlz) indicatie dan heb je recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, dit is in de wet geregeld.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg maakt Gerriët Reinders deel uit van het team van Thuis in Clientondersteuning www.thuisinclientondersteuning.nl

We informeren je graag over de mogelijkheden die bij jou passen. Bel +31 (0) 85 400 4994 of stuur ons een e-mail info@clientenco.nl

Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind, je partner, vriend, buur of je ouder(s).

Mantelzorg overkomt je en iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken.

Uit eigen ervaring weten wij dat het verlenen van mantelzorg erg fijn is om te doen maar ook pittig kan zijn. Met name al het regelwerk wat erbij komt kijken kost ontzettend veel tijd en energie, de emotionele druk is hoog en veel tijd voor je eigen agenda is er op een gegeven moment niet meer. Dit vergroot de kans op overbelasting waardoor het ijs flinterdun is dat mantelzorgers soms zelf zorgvrager worden.

Mantelzorgmakelaar

Als ervaren mantelzorgmakelaar bieden wij professionele hulp aan de mantelzorger op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en recht.

Als het nodig is neemt de mantelzorgmakelaar regeltaken tijdelijk over van de mantelzorger. Ook helpen wij mantelzorgers de balans tussen zorgtaken, werk en privé weer terug te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert en regelt waarbij de mantelzorger altijd zelf de regie houdt.

De kosten voor de mantelzorgmakelaar kan op verschillende manieren gefinancierd worden.

Zorgverzekeraar:

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden onze diensten vanuit uit de aanvullende zorgverzekering.

Gemeenten:

Een aantal gemeenten vergoedt de mantelzorgmakelaar.

Werkgever:

Sommige werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar, we gaan hierover graag met je werkgever in gesprek.

Particulier:

Kom je niet in aanmerking voor een van de bovenstaande vergoedingen? Dan kun je gebruik maken van onze diensten tegen het geldende uurtarief.

Werk en mantelzorg

Gemiddeld combineert 1 op de 4 werknemers zijn of haar werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op 3. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen. De zorg thuis in combinatie met het werk blijft pittig. Je werknemer moet  er geregeld even tussenuit vanwege een bezoek aan de arts of een overleg met de thuiszorg, pleegt tussendoor vlug even een telefoontje met de apotheek of zorgverleners en neemt werk mee naar huis om alles toch nog af te krijgen. En tijd om te ontspannen is er nauwelijks. Op den duur breekt hen dat op. Dit merk je uiteraard ook in je eigen organisatie. Je werknemer is minder productief, de collega’s proberen taken op te vangen, het verzuim stijgt en de resultaten blijven achter.

Cliënt & Co ondersteunt organisaties om efficiënte stappen te zetten om medewerkers inzetbaar te houden. Dit doen wij door samen in gesprek te gaan. In 4 stappen helpen we je naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. We maken mantelzorg bespreekbaar, zetten samen de stap om de verschillende regelingen en faciliteiten te beschrijven in het HR beleid, je handelt actief bij mantelzorg situaties binnen jouw organisatie en samen zorgen we ervoor dat mantelzorgvriendelijk werken geborgd is in jouw organisatie.

Als laatste kun je dan opgaan voor de erkenning ‘mantelzorgvriendelijk werken!’.

Mantelzorgvriendelijk werken versterkt jouw organisatie. Het voorkomt uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Het levert je gemotiveerde medewerkers en loyale collega’s op en draagt bij aan een gezonde organisatiestructuur.

Meer weten?

We informeren je graag over de mogelijkheden.

Wist je dat…

Combineer je mantelzorg met een eigen onderneming of werk in loondienst? Dan is een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk.

Want hoe houd je tijd over voor broodnodige sociale contacten en ontspanning? Jij als werkende mantelzorger kan gebruik maken van verschillende wettelijke verlofregelingen.

Cliënt & Co denkt graag met je mee, samen willen overbelasting voorkomen en kijken we welke regeling jou kunnen helpen.

Onze experts hebben veel ervaring en informatie over wat er kan en mag. Professioneel en met een helder advies zetten wij onze kennis en expertise graag in voor jou. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!

Samen met jou maken wij de combinatie werk en mantelzorg mogelijk.

PGB-specialist

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) bied je de mogelijkheid om zorg te regelen in eigen regie. Zo kun je je eigen zorgverlener kiezen en zelf te bepalen waar en wanneer je zorgverlener komt en hoe je geholpen wilt worden. Middels het pgb kun je ook zelf je voorziening inkopen, bijvoorbeeld een hulpmiddel of je regelt de aanpassing aan je huis met het bedrag wat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ondanks je beperking of chronische ziekte maakt het pgb het mogelijk om je leven zo te leiden als jij dat wenst.

Om in aanmerking te komen voor een pgb is er altijd een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de gemeente, zorgverzekeraar of een wijkverpleegkundige.
Heb je een indicatie en weet je uit welke wet het pgb aangevraagd kan worden dan meld je je bij de desbetreffende instantie.

Het PGB is verankerd in vier wetten:

• Jeugdwet, via de gemeente
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015), via de gemeente
• Wet langdurige zorg (Wlz), via het regionaal zorgkantoor
• Zorgverzekeringswet (Zvw), via de zorgverzekeraar

Ieder loket heeft zijn eigen regels, dat maakt het extra ingewikkeld.

Heb je een PGB aangevraagd dan word je door de desbetreffende instantie uitgenodigd voor het gesprek waarin jouw keuze voor een PGB besproken wordt en waarom zorg in natura niet voldoende of passend is. We bereiden je er graag op voor.

We informeren aan welke regels en verplichtingen jij, de gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger ten minste moet voldoen om aan de slag te kunnen met het zelf organiseren van zorg met het persoonsgebonden budget. Ook is het mogelijk om zorg in natura (ZIN) te combineren met het PGB.

Onze PGB-specialisten weten precies welke zorg en ondersteuning je kunt inkopen vanuit welke wet en ondersteunen je van A tot Z bij dit niet alledaagse proces.

Onze pgb-dienstverlening op een rijtje:

• Informatie en advies over de voorwaarden, regelingen en verplichtingen
• Aanvragen en inregelen van het Persoonsgeboden budget
• Indien gewenst aanwezig bij het bewust keuzegesprek
• Combinatie Zorg in natura (ZIN) of Pgb
• Advies en bemiddeling bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en wachtlijst
• Ondersteunen bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep