Onafhankelijke
cliëntondersteuning,

een helder verhaal

Het vinden van passende zorg en ondersteuning is niet altijd makkelijk, we horen vaak van onze cliënten dat ze zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, vastlopen om zaken geregeld te krijgen of de weg kwijtraken in het oerwoud aan wet- en regelgeving.

Cliënt & Co maakt de zoektocht naar passende zorg én het inregelen ervan eenvoudiger. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen die aansluiten op jouw situatie.

Cliënt & Co: voor onafhankelijke ondersteuning bij jou in de buurt!

Wat doen wij

Wat wij doen

Het vinden van passende zorg en ondersteuning is niet altijd makkelijk, we horen vaak van onze cliënten dat ze zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, vastlopen om zaken geregeld te krijgen of de weg kwijtraken in het oerwoud aan wet- en regelgeving.

Cliëntondersteuning

Cliënt-ondersteuning

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Die helpt om je vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning in kaart te brengen en je op weg helpt? Iemand die naar jou en je naasten luistert? En die ook mee kan gaan naar gesprekken?

Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind, je partner, vriend, buur of je ouder(s).

Werk en mantelzorg

De zorg thuis in combinatie met het werk blijft pittig. Je werknemer moet er geregeld even tussenuit vanwege een bezoek aan de arts of een overleg met de thuiszorg, pleegt tussendoor vlug even een telefoontje met de apotheek of zorgverleners en neemt werk mee naar huis om alles toch nog af te krijgen.

PGB-specialist

Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt je de mogelijkheid om zorg te regelen in eigen regie. Zo kun je je eigen zorgverlener kiezen en zelf te bepalen waar en wanneer je zorgverlener komt en hoe je geholpen wilt worden. Ondanks je beperking of chronische ziekte maakt het pgb het mogelijk om je leven zo te leiden als jij dat wenst.

Vragen?

Neem contact
met ons op

Onze toegevoegde waarde

• Aandacht voor alle levensgebieden
• Verhelderen van jouw zorgbehoefte
• Ondersteunen bij gesprekken met zorgaanbieders, instanties en/of overheden
• Actuele kennis van wet- en regelgeving sociaal- en zorgdomein
• Brede kennis van beperkingen en ziektebeelden
• Bekend met alle (on)mogelijkheden
• Onafhankelijke professionals
• Wij staan echt naast onze cliënten en stellen jouw belangen centraal

Chantal Hoevers Prins, Gerriët Reinders, Alexandra Linschoten en Brenda Buijtenhuis zijn aangesloten bij de BCMB, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners met kennis van beperkingen en bij de BMZM, de Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars. En staan ingeschreven bij Registerplein als senior onafhankelijk cliëntondersteuner en erkend mantelzorgmakelaar.

Onze diensten op een rij

Hulp bij regeltaken rondom zorg zoals:

• Begeleiden bij aanvragen indicaties en her-indicaties
• Ondersteunen bij het keukentafelgesprek
• Ondersteunen bij gesprekken met zorgaanbieders, instanties en/of overheden
• Opstellen van een persoonlijk zorgplan
• Aanvragen toeslagen zoals Extra Kosten Thuis, Meerzorg, Persoonlijk assistentie budget (PAB)
• Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
• Vinden van passende dagbesteding
• Organiseren van respijtzorg, vervangende mantelzorg, tijdelijk verblijf en/of inzet vrijwilligers
• Aanvragen hulpmiddelen of woningaanpassing
• Aanvraag en inregelen persoonsgebonden budget
• Balans werk, privé & zorg
• Informatie en advies over de mogelijkheden binnen de verschillende wetten
• Informatie rechtsbescherming
• Passend onderwijs en jonge mantelzorgers
• Bemiddeling als zorg niet volgens afspraak wordt geleverd
• Ondersteuning bij bewaarprocedures en klachten

De cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars van Cliënt & Co weten als geen ander de weg in de zorg en staan onze cliënten, gemeenten en werkgevers bij met hulp, informatie en advies. Wij hebben veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning. Wij helpen in de complexe wereld van de zorg.

Heb je een hulpvraag, beperking, chronische ziekte of combineer je mantelzorg met je werk? Wij informeren, adviseren en ondersteunen bij de organisatie en het inregelen van zorg.

Onze toegevoegde waarde zit in aandacht voor alle levensgebieden, kennis van beperkingen, expertise op het gebied van wet- en regelgeving en onze onafhankelijkheid. Daardoor kunnen wij echt naast onze cliënt staan en zijn, of haar belangen centraal stellen.

In een persoonlijk zorgplan leggen we de invulling van de hulpvraag vast. Hoe wil jij je leven weer inrichten en wat is daarbij de beste zorg? Om een goed en helder antwoord te krijgen op die vraag gaan we in gesprek en stellen samen een zorgplan op dat past binnen de mogelijkheden. 

Wij ondersteunen bij het vinden van een passende zorgaanbieder en bemiddelen bij het zorgaanbod. Zijn er veranderingen in de zorgvraag of levert de zorgaanbieder geen passende zorg? Wij informeren je graag over het huidige zorgaanbod, samen gaan we op zoek naar de beste oplossing. 

Mantelzorg verlenen, je werk goed doen en daarnaast ook nog eens voor je gezin zorgen. Dat is de realiteit van werkende mantelzorgers. Om overbelasting tegen te gaan we graag samen het gesprek aan en geven je advies. Lees verder

Het persoonsgebonden budget (pgb) bied je de mogelijkheid om zorg te regelen in eigen regie. Zo kun je je eigen zorgverlener te kiezen en zelf te bepalen waar en wanneer je zorgverlener komt en hoe je geholpen wilt worden. Middels het pgb kun je ook zelf je voorziening inkopen, bijvoorbeeld een hulpmiddel of je regelt de aanpassing aan je huis met het bedrag wat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ondanks je beperking of chronische ziekte maakt het pgb het mogelijk om je leven zo te leiden als jij dat wenst.

Om in aanmerking te komen voor een pgb is er altijd een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de gemeente, zorgverzekeraar of een wijkverpleegkundige.

Heb je een indicatie en weet je uit welke wet het pgb aangevraagd kan worden dan meld je je bij de desbetreffende instantie.

Het PGB is verankerd in vier wetten:

  • Jeugdwet, via de gemeente
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015), via de gemeente
  • Wet langdurige zorg (Wlz), via het regionaal zorgkantoor
  • Zorgverzekeringswet (Zvw), via de zorgverzekeraar

Ieder loket heeft zijn eigen regels, dat maakt het extra ingewikkeld.

Heb je een PGB aangevraagd dan word je door de desbetreffende instantie uitgenodigd voor het gesprek waarin jouw keuze voor een PGB besproken wordt en waarom zorg in natura niet voldoende of passend is. We bereiden je er graag op voor.

We infomeren aan welke regels en verplichtingen jij, de gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger ten minste moet voldoen om aan de slag te kunnen met het zelf organiseren van zorg met het persoonsgebonden budget. Ook is het mogelijk om zorg in natura (ZIN) te combineren met het PGB

Onze PGB-specialisten weten precies welke zorg en ondersteuning je kunt inkopen vanuit welke wet en ondersteunen je van A tot Z bij dit niet alledaagse proces.