Voor wie

Cliënten

Weer grip op de situatie

Het organiseren van zorg is best ingewikkeld. Als je een hulpvraag hebt is het vaak moeilijk om de juiste paden te bewandelen. Er is een wirwar aan wet- en regelgeving en we horen vaak van onze cliënten dat ze al gauw het spoor bijster zijn, zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen en vastlopen om zaken geregeld te krijgen.

Cliënt & Co weet de weg in de bureaucratie van de zorg. Wij helpen je op weg, bij het helder krijgen van al je vragen rondom het sociaal- en zorgdomein. We beginnen met aandacht, brengen in kaart hoe we jou het beste kunnen ondersteunen en eindigen met een goed plan met duidelijke adviezen en praktische tips. Zo nodig nemen we in overleg bepaalde regel taken tijdelijk over, zo krijg je weer grip op de situatie en dat geeft rust.

Diensten voor cliënten

Cliënt & Co helpt bij:

• Je zorgvragen en wensen op een rijtje te zetten
• Opstellen van een zorgplan
• Voorbereiden en meegaan naar gesprekken
• Aanvragen van indicaties en herindicatie,
• Advies en ondersteuning bij werk en mantelzorg
• Aanvragen en inregelen van het Persoonsgeboden budget
• Advies en bemiddeling bij zorgaanbod en wachtlijsten
• Ondersteunen bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Onze diensten op een rij:

• Hulp bij regeltaken rondom zorg
• Aanvraag indicatie en herindicatie
• Ondersteunen bij het keukentafelgesprek
• Ondersteunen bij gesprekken met zorgaanbieders, instanties en/of overheden
• Opstellen van een persoonlijk zorgplan
• Aanvragen toeslagen zoals Extra Kosten Thuis, Meerzorg, Persoonlijk assistentie budget (PAB)
• Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
• Vinden van passende dagbesteding
• Organiseren van respijtzorg, vervangende mantelzorg, tijdelijk verblijf en/of inzet vrijwilligers
• Aanvragen hulpmiddelen of woningaanpassing
• Aanvraag en inregelen van het persoonsgebonden budget
• Advies en ondersteuning bij werk en mantelzorg
• Advies en bemiddeling bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en wachtlijst
• Informatie en advies over de mogelijkheden binnen de verschillende wetten
• Informatie rechtsbescherming
• Passend onderwijs en jonge mantelzorgers
• Bemiddeling als zorg niet volgens afspraak wordt geleverd
• Ondersteuning bij geschillen, bewaarprocedures en klachten

Gemeenten

Professioneel en helder advies

Ieder gemeente is verantwoordelijk voor het kosteloos aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in de WMO 2015 en de jeugdwet. Cliënt & Co helpt inwoners van de gemeente de weg te vinden op het gebied van ondersteuning, zorg, jeugdhulp, participatie, wonen, werk, inkomen en welzijn. Cliëntondersteuning is dus levensbreed en bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning.

Wij staan naast de inwoners van jouw gemeente en denken graag met hen mee. Wij hebben actuele kennis van wet- en regelgeving rondom het sociaal- en zorgdomein en weten uit ervaring op welke manier de lokale zorg en ondersteuning is ingericht en waar de burger deze kan vinden. Wij zijn gewend om af te stemmen met partijen en houden ons dagelijks bezig met het organiseren van passende zorg en ondersteuning. Daarin staan we niet alleen. Dankzij goede samenwerkingen en een uitgebreid netwerk schakelen wij snel met alle relevante organisaties in de regio. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen die op dat moment aansluiten bij de situatie. Onze kennis en expertise zetten wij graag in voor inwoners van jouw gemeente. Professioneel, accuraat, praktisch en met een helder advies. Zo houden inwoners regie over hun eigen leven en zorg.

Diensten voor gemeenten

Wij beschikken over actuele kennis van wet- en regelgeving van de zorg- en het sociaal domein als WMO, Zvw, Wlz, arbeidsrecht, Jeugd- en Participatiewet en de bijbehorende beleidsterreinen.

Cliënt & Co helpt gemeenten bij

Chantal Hoevers Prins, Gerriët Reinders, Alexandra Linschoten en Brenda Buijtenhuis zijn aangesloten bij de BCMB, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners met kennis van beperkingen en bij de BMZM, de Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars. En staan ingeschreven bij Registerplein als senior onafhankelijk cliëntondersteuner en erkend mantelzorgmakelaar.

Werkgevers

Werk en mantelzorg

Mantelzorg verlenen, je werk goed doen en vaak daarnaast ook nog eens voor je gezin zorgen. Dat is de realiteit van werkende mantelzorgers. Het gaat maar liefst om één op de vier werknemers die werk en mantelzorgtaken combineert. Vaak vertellen zij op hun werk niet dat ze mantelzorg verlenen. Met als risico dat ze klem komen te zitten tussen zorg, werk en hun privéleven. Het ijs is flinterdun om in zo’n langdurige situatie overbelast te raken. Het is beter om het niet zover te laten komen!

Ruim één op de vier medewerkers combineert het werk met mantelzorgtaken. Dat betekent waarschijnlijk dat ook in jouw organisatie medewerkers bijna dagelijks bezig zijn met de zorg voor een ander. Een mantelzorger doet dat met liefde, maar de dagelijkse zorg voor een ander kan wel invloed hebben op het werk.

Met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid geef je medewerkers de ruimte. Hierdoor ervaren ze minder lichamelijke en psychische klachten en kunnen zij een pittige thuissituatie beter aan. Door aandacht te geven aan een duurzame inzet bij werk en mantelzorg ervaren mantelzorgers minder stress en hebben ze meer energie om hun werk goed te doen. En dat leidt tot minder verzuim en een betere productiviteit.

Samen met jou maken wij de combinatie werk en mantelzorgen mogelijk, zowel voor de werkgever als voor de mantelzorger.

Onze experts hebben veel ervaring en informatie over wat er kan en mag. Professioneel en met een helder advies zetten wij onze kennis en expertise graag in voor jou of je organisatie. Ons doel is de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers met mantelzorgtaken te garanderen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!

Diensten voor werkgevers

Wij geven graag advies over